Polarització de la Geografia Electoral a CatalunyaEn Carles Boix, en una entrada recent al seu blog, troba també evidència de polarització geogràfica electoral http://bit.ly/Vjy1Zj, com vaig avançar analitzant els resultats electorals per meses a Mataró. Podeu llegir les meves entrades sobre els resultats a Mataró aquí http://bit.ly/QJi5RQ i també aquí http://bit.ly/SrIale

La polarització geogràfica dels resultats és clara amb les dades de tot Catalunya que aporta en Carles: en el cas de CiU el blau està majoritàriament per sobre de la diagonal i el vermell per sota (Figura 1), en canvi passa exactament el contrari en el cas del PSC, que té el vermell per sobre de la diagonal i el blau majoritàriament per sota (Figura 3).

Això el que vol dir és que el PSC va guanyar vots allà on ja era fort el 2010 (Àrea Metropolitana i Primera Corona) i en canvi en va perdre a la resta de Catalunya. I exactament el revés per CiU, que va guanyar més vots allà on ja era forta el 2010, és a dir a la resta de Catalunya, i en canvi se'n va endur una davallada important a l'Àrea Metropolitana i a la Primera Corona.

En el cas de Mataró les dades ja indicaven exactament el mateix fenomen. El bloc sobiranista de CiU i ERC va guanyar vots a les meses de Mataró on ja era fort el 2010 (al Centre i a l'Eixample), i en canvi en va perdre on era més feble el 2010 (a les meses de Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud i la Llàntia). Mentre que el vot "pro-permanència" va incrementar notablement els seus vots allà on eren més forts el 2010, el mirall oposat altra vegada.  

Per tant, i aquesta és la conclusió important, el pes de la segona dimensió de competició política a les darreres eleccions va incrementar significativament la polarització geogràfica dels resultats. I això s'observa analitzant la polarització tant dins una mateixa ciutat, com vaig fer amb les meses de Mataró, com si s'analitzen els resultats electorals a tota la geografia de Catalunya. No cal dir, és clar, que la geografia correlaciona moltíssim amb els sentiments d'identificació nacional dels individus.

Comentaris