Segona Dimensió i Polarització Geogràfica:Hi ha un element importantíssim de les eleccions de diumenge passat que encara no ha estat prou subratllat: la tensió nacional ha incrementat molt notablement la polarització geogràfica dels resultats electorals dels blocs "sobiranista" i "espanyolista". 

Més important encara, observem un increment de la polarització no només entre els diferents territoris -per exemple a les comarques catalanes- sinó també dins mateix de les ciutats de l'àrea metropolitana. En una ciutat com Mataró, analitzant els resultats per barris i per meses, és molt evident.

A Mataró el vot sobiranista ha augmentat als seus barris o “feus” tradicionals (és a dir al Centre i a l'Eixample), mentre que el vot espanyolista s'ha mobilitzat a la perifèria. I no només això, CiU ha patit una forta batzegada a la perifèria, i és justament aquí on s'ha trencat, però en canvi obté bons resultats a les seves meses tradicionals -en les quals es manté o fins i tot millora (en vots absoluts al Centre, per exemple).  

A continuació assenyalo tres tipus d'evidència que indiquen que la dimensió nacional ha polaritzat els resultats electorals en funció de la geografia de la ciutat de Mataró.

1.      El % de vots sobiranistes cauen als barris on creix més la participació 
Al primer gràfic s'hi pot observar com el % de vots sobiranistes (suma de CiU+ERC) ha disminuït més notablement en aquells barris en els que ha crescut més els nivells de participació. 

És a dir, la suma del % de vot a partits sobiranistes ha reculat en aquells barris en els que la participació ha augmentat més. Aquests són barris que van créixer als anys 60s com Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud, Cirera, etc. I és aquí on s'ha mobilitzat el vot espanyolista/anti-sobiranista.

En canvi, al mateix gràfic, s'hi pot observar com el % de vots sobiranistes creix en barris com l'Eixample i el Centre de Mataró. En aquests barris la participació augmenta menys en termes relatius però és aquí on es concentra el creixement del vot sobiranista. 


 2. CiU davalla a la perifèria, on l'espanyolisme es mobilitza
Els resultats de la polarització geogràfica són encara més evidents si fem un exercici similar però analitzant els resultats de les 128 meses a Mataró.  

Al gràfic de sota hi podeu observar una sorprenent correlació positiva i molt significativa: les meses de Mataró en les que Ciutadans ha guanyat més % de vot són també aquelles en les que CiU ha tingut una pèrdua de % de vot més destacada. A més, si enlloc de fer aquest anàlisi amb % de vots el fem amb vots absoluts aquesta mateixa forta correlació positiva es manté. Aquest és el senyal més evident de polarització geogràfica: allà on el vot de Cs ha crescut amb més força és on CiU s'ha endut la davallada més important.

Una manera d'entendre el gràfic de sota és pensar l'eix vertical com una mesura del grau d'espanyolisme de les meses (és a dir, utilitzar el % de vot a Cs com a proxy per espanyolisme/anti-sobiranisme). Aleshores la relació és molt clara: veiem que allà on hi ha més espanyolisme o anti-sobiranisme és on ha perdut més CiU. Per tant la geografia dels blocs és el que importa i el que s'ha polaritzat: CiU ha perdut vots més acusament allà on el "bloc espanyolista" és sociològicament més important. Probablement, és clar, a causa del seu gir sobiranista. Aquest és un resultat que s'ha repetit en altres ciutats de l'àrea metropolitana.  

És cert que en aquestes meses sociològicament més anti-sobiranistes l'any 2010 CiU hi va obtenir molt bons resultats, amb vot prestat amb bona mesura del PSC, però en canvi en aquestes darreres eleccions el vot sobiranista a CiU hi ha disminuït amb molta força. Aquesta correlació no significa que votants de CiU el 2010 hagin passat a votar Cs, però sí que posa de manifest la coincidència geogràfica: a les meses de la perifèria metropolitana CiU ha perdut vots i Ciutadans n'ha guanyat molts.  


3. No és cert que ERC guanyi vots allà on CiU en perd  
Per acabar, malgrat que és un tòpic que els tertulians repeteixen, senzillament no sembla cert que ERC guanyi vots allà on CiU en perd. Més aviat el contrari, sembla que en aquelles meses en les que ERC creix CiU no retrocedeix tant. Això també seria evidència de polarització geogràfica: el vot sobiranista es concentra geogràficament.

Replico els interessantíssims anàlisis de l'Ignacio Jurado però enlloc de fer-ho amb comarques aquí ho faig amb els resultats de les 128 meses de Mataró. Al gràfic s'hi pot observar com la pèrdua en % de vots per CiU no és més forta en aquelles meses on ERC millora el seu % de vot respecte 2010. Ben al contrari, sembla que ERC incrementa amb més força els seus % de vots en aquelles meses en les que CiU no retrocedeix o ho fa amb menor mesura. El mateix passa si ho fem amb vots absoluts.


Així doncs, els tres gràfics anteriors aporten evidència d’un increment de la polarització geogràfica a Mataró. El sobiranisme creix als seus "feus" (aquest és el cas de l'Eixample i el Centre) mentre que l'espanyolisme/anti-sobiranisme ho fa als seus, és a dir a la perifèria de la ciutat. Una perifèria en la que no només ha augmentat amb molta força el % de vot a Ciutadans, sinó que també s'hi han mobilitzat abstencionistes tradicionals del PSC a les autonòmiques i votants del PP.

Comentaris

Anònim ha dit…
Et felicito: em sembla un treball excel·lent.

Si acceptes suggerències:

Jo revisaria els punts influents. Són especialment forts als gràfics 2 i 3. Els eliminaria. Pots calcular alguna mesura d'influència, estil covratio. Fixa't que et condicionen la recta.

Calcula i publica els parámetres de la recta: és fonamental per interpretar bé.

Calcula i publica la R2: veuràs com augmenta quan elimines els punts influents.

Si, a més, pots donar una explicació substantiva al perquè dels punts influents, oli en un llum

Repeteixo: em sembla un treball excel·lent.

@elsomatent
Cesc Amat ha dit…
Moltes gràcies pel comentari! Efectivament podria especificar l'R2, així com mirar quins són els outliers. Si tinc temps prometo que ho faré.
En tot cas, gràcies!
Cesc
Anònim ha dit…
Els resultats són força similars a Badalona, si bé també identifico un creixement d'ICV.

http://numerictura.wordpress.com/2012/11/30/que-va-passar-el-25-de-novembre-a-badalona/

Sergi
@smosteirom
Cesc Amat ha dit…
Moltes gràcies Sergi pel comentari. Efectivament, és molt interessant veure com es repeteixen alguns dels patrons a Mataró i a Badalona. Dues regularitats semblen certes a l'àrea metropolitana: (i) l'augment de la participació va perjudicar el vot sobiranista i (ii) CiU va perdre més vots en els barris o meses sociològicamnet més "espanyolistes".