La indiscreció de Sarkozy


Columna per la revista Valors, octubre 2010.

Les expulsions de gitanos romanesos i búlgars a França aquest estiu passat són uns fets reprovables i preocupants. Afortunadament, la Unió Europea va decidir obrir un expedient d’infracció davant uns fets que vulneren tant la directiva sobre la lliure circulació de persones com la Carta de Drets Fonamentals. Els gitanos romanesos, com qualsevol de nosaltres, són ciutadans comunitaris que tenen dret a la mobilitat dins de la Unió. Per tant el que és realment preocupant és l’aplicació discriminatòria que s’ha fet de la directiva cap a un determinat grup ètnic. Com és habitual, els fets van despertar un munt de polèmica i declaracions mediàtiques de curta volada. Ara bé, el que cal és fer una lectura rigurosa de les possibles motivacions de Sarkozy a l’hora de prendre aquesta iniciativa i dels seus efectes. En primer lloc cal dir que la mesura és fruït d’un càlcul electoralista. En un moment de fragilitat davant l’opinió pública Sarokozy ha decidit frenar el pas de l’extrema dreta de Le Pen i mobilitzar les classes populars sensibles al fenomen de la immigració. És una estratègia electoralista destinada a mobilitzar votants que tristament ens és familiar. El politòleg José María Maravall ha descrit aquest tipus d’estratègies com les que generen crispació política. I són utilitzades per mobilitzar votants propis o bé abstenir els votants de partits rivals en temes que són extremadanet sensibles. Per exemple la dreta espanyola s’ha fet un fart d’utilitzar la qüestió territorial, entonant allò de “España se rompe”, per mobilitzar i atreure votants. Tot i ser una estratègia matussera pot ser terriblemenbt eficaç i fins i tot molt rendible políticament en determinats moments. Tot i això, en aquest cas la mesura de Sarkozy no només és populista i crispadora sinó també clarament imprudent. Imprudent almenys per tres raons. Primer, perquè amb la crisi econòmica i l’augment de l’atur vivim un període fràgil on la xenofòbia de connotacions racistes pot emergir amb facilitat. El sociòleg Manuel Castells alertava recentment del creixement de la xenofòbia a Europa. En segon lloc, perquè mesures com les de Sarkozy enlloc de promoure els valors republicans associats a la responsabilitat individual i la virtut cívica donen peu a una visió monolítica de l’Estat únicament com a proveïdor de seguretat. I en tercer lloc, perquè posen en perill la Carta de Drets Fonamentals i el valor mateix de la diversitat –valor central de la Unió Europea com a projecte polític compartit en un context de diversitat creixent.

Comentaris