Política i canvi climàtic: qüestió de probabilitats


Article per la revista Valors, número de març de 2009.
Són moltes les veus que alerten del canvi climàtic i les seves conseqüències. Malgrat algunes discrepàncies el consens científic general és que el canvi climàtic és un procés real que pot afectar a mig termini la biodiversitat i sostenibiltiat del món que coneixem. Sens dubte l’activitat militant d’Al Gore i tants altres ha contribuït a augmentar la sensibilitat política davant aquest risc. Deixant de banda alguns continguts pamfletaris i tremendistes el consens ha traspassat les fronteres del debat acadèmic i ha passat a formar part de l’agenda política. Ara bé, quins són els reptes de les respostes polítiques al canvi climàtic? L’activitat política demana coordinació i, el que és més difícil, establir prioritats i iniciatives compartides. El debat acadèmic és útil per informar i dotar de continguts unes decisions que seran al cap i a la fi polítiques. El fatalisme però no és mai un bon conseller; gairebé totes les generacions tenim el mal costum de pensar que vivim els anys més determinants de la història. Ara bé, segons les prediccions científiques aquesta vegada sí que sembla que les nostres actuacions poden ser crucials a l’hora d’evitar mals més importants en un futur proper. D’alguna manera ens trobem davant un conflicte polític inter-generacional: el que fem avui afectarà les següents generacions. Podríem patir la condemna del Faust de Goethe que ha de triar entre els plaers del present versus les conseqüències negatives del futur. Però si per a Goethe el dilema és prou potent per a un sola persona els maldecaps poden encara més greus quan cal coordinar una resposta. El punt crucial és l’incertesa amb la que afrontem el futur. Malgrat els avenços en tants àmbits la capacitat per predir el futur continua sent limitada. I això no és irrellevant, si un polític ha de prendre decisions amb incertesa el que farà és descomptar diferents escenaris segons la probabilitat que efectivament esdevinguin. Les decisions polítiques impliquen prioritzar o no determinades decisions en funció d’una avaluació informada del que pot passar. No només les decisions polítiques segueixen aquesta lògica, esclar, sinó qualsevol actuació que pretengui ser racional. Ara, donades les conseqüències realment negatives que alguns científics prediuen convindria no descomptar políticament aquests escenaris amb probabilitats petites. O en altres paraules, aquells escenaris de futur que si es produeixen poden tenir conseqüències socials gravíssimes convindria no ponderar-los únicament per la probabilitat que esdevinguin sinó donar-los un plus d’importància i prioritzar-los a l’agenda política.

Comentaris