Cohesió social en temps de crisi*


Article per la revista Valors, número de gener de 2009.

Les desigualtats econòmiques han incrementat notablement en molts països els últims anys. Per exemple als Estats Units les desigualtats en la renda disponible de les famílies ha augmentat durant el període 1975-2005. Economistes i sociòlegs han analitzat el fenomen de les desigualtats creixents des de diferents punts de vista. Per alguns, els canvis en l’estructura del mercat de treball –que premia cada vegada més el capital humà i les innovacions tecnològiques- seria una de les explicacions. Altres afirmen que les desigualtats econòmiques es deuen als canvis sociodemogràfics i familiars –amb moltes més famílies monoparentals i una incorporació desigual de la dona al merat de treball. Per últim, altres assenyalen que s’observen ara moltes més desigualtats en uns mateixos grups i que les velles distincions de classes socials haurien deixat de ser útils. Però per què ens preocupa la desigualtat? Quines en són les conseqüències socials i econòmiques? Aquesta no és una pregunta irrellevant ja que no pocs economistes han defensat el “trickle-down economics”; la idea segons la qual les desigualtats no són un problema perquè la riquesa es transmetrà com una cascada des dels més afavorits cap als més desafavorits. Altres també han argumentat que el que realment importa són els nivells de pobresa, el número de persones en la part baixa de la distribució de riquesa, i que les desigualtats poden ser bones perquè ajudaran a incentivar l’esforç i el treball. Així doncs, per què és important la cohesió social? És necessari preocupar-se’n en un context de crisi econòmica com el que vivim? Més enllà d’una concepció purament normativa o de justícia social, diferents estudis han mostrat que les desigualtats econòmiques afecten negativament una sèrie de resultats socials. Així, existeix evidència empírica segons la qual diferents índexs de salut i problemàtiques socials –esperança de vida, escolarització, mortalitat infantil, crim, obessitat etc- puntuen millor en societats més igualitàries. Dit d’altra manera, aquelles societats o països més desiguals tenen més problemàtiques de salut i menor qualitat de vida. Per altra part, les desigualtats avui en la renda disponible de les famílies està associada a una més que probable reproducció de les desigualtats per a les següents generacions. Per tant les desigualtats econòmiques s’associen a més problemàtiques socials i de salut amb el risc que aquestes es perpetuïn amb el temps. És per això que si no volem que les desigualtats provoquin més tensions socials, ja de per si accentauades en èpoques de crisi, cal preocupar-se ara per la cohesió social.

Comentaris

Xandri ha dit…
et recomano que si pots pesquis el 30min del diumenge sobre la sanitat als EUA i les desigualtats. Curt, com gairebé sempre es fan, però interessant. ja veus, aquí la crisi a fondo a mataró un 15% de parats i el país...però cal seguir somiant!