Oliveres a Síria

Plantades en terra sagrada,
sou senyal de pau en terra àrida.
Impàvides al pas del temps,
des del tronc emana la vostra força.

Comentaris