La "justícia restaurativa"

Transcric aquí l'article que vaig escriure per la revista Valors, que en el seu número del mes de maig fa una aproximació a la reflexió sobre la reconciliació i el perdó:
Quins són els passos necessaris per fer possible una veritable reconciliació després d’un conflicte? Com fer justícia a les víctimes i a la vegada emprendre un procés de pau durador? Aquestes són preguntes delicadíssimes de difícil resposta. Tot i això, podem fer un esbós de per on encaminar la solució servint-nos de la reflexió profunda i l’experiència viscuda de persones que han dedicat esforços ingents a aquestes qüestions.
El filòsof Reyes Mate, professor a l’Institut de Filosofia del CSIC, ha escrit diferents llibres i articles reflexionant sobre aquesta problemàtica. En un article recent, Reyes Mate argumentava que per fer veritable justícia a les víctimes cal entendre que aquestes han patit dos tipus de dany; per un costat un “dany personal”-el propi assassinat, mutilació o tortura- i per altre costat un “dany polític” –la negació de ser membre de ple dret d’una determinada comunitat política-.
Per fer justícia tant als danys “personals” com “polítics” soferts per les víctimes, Reyes Mate ens adverteix que cal promoure un reconeixement per restaurar o honorar la ciutadania que els fou negada. Una experiència d’aquests processos de “justícia restaurativa” són els que es van realitzar a Sudàfrica amb les Comissions per la Veritat i la Reconciliació (CVR). En aquestes Comissions la voluntat de reconciliació consisteix en el dret de les víctimes a ser “restaurats” dels danys mitjançant el penediment dels criminals i el perdó de les víctimes.
L’arquebisbe sudafricà Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau l’any 1984, va ser el màxim impulsors d’aquestes Comissions per la reconciliació nacional. Va ser un lluitador destacat en contra de l’Apartheid i el primer arquebisbe negre de la Ciutat del Cap. En un article recent, Desmond Tutu recordava que la clau de volta d’aquells processos era el reconeixement de la “humanitat fonamental de fins i tot el pitjor criminal possible” i la voluntat d’aconseguir “amnistia a canvi de veritat”. Aquests són els principis de justícia de l’anomenat “ubuntu”.
Segons Desmond Tutu, la “justícia restaurativa no ha de ser essencialment punitiva sinó que ha de considerar el criminal com una persona responsable i amb capacitat de penediment”. El nucli d’aquesta concepció de la justícia, però, rau en la consideració que per restaurar allò que el crim ha trencat, els danys soferts, és imprescindible també la intervenció dels altres membres de la comunitat. Perquè d’acord amb els vells costums de la societat africana, la justícia és sempre un assumpte comunitari.
És remarcable la similitud entre els criteris aplicats a Sudàfrica i les reflexions que el filòsof alemany Hegel feia molts anys abans. Segons Hegel el crim atempta de manera dobla contra la salut de qualsevol societat. Per un costat el victimari queda fora de la llei i es converteix en delinqüent, mentre que a la víctima se li anul·la el dret de pertànyer a aquesta comunitat. Tots dos queden així, encara que sigui per motius ben diferents, “exclosos” de la comunitat. És només quan el criminal es penedeix dels seus actes i “desitja vivament recuperar la vida de la víctima” quan és possible el retorn d’aquest a la comunitat. D’aquesta manera pot transormar-se la relació en un principi antagònica entre criminal i víctima i esdevenir en últim terme una relació complementària.
Aquesta possibilitat de complementarietat és la que obra finalment l’esperança a que el criminal pugui tornar a ser membre de la comunitat. En paraules de Desmond Tutu: “restituint així la pau social mitjançant la sanació”. Perquè com resumia el jove sacerdot basc Joseba Segura, el qui fou mediador en el diàleg entre el govern i ETA a la treva de 1998-1999; “l’esperança d’una comunitat s’ha de basar en un desig comú de refundar la convivència, no mitjançant l’oblit, sinó aprenent d’allò viscut i basant la nova convivència en el respecte al pluralisme”.

Comentaris

Anònim ha dit…
Your are Excellent. And so is your site! Keep up the good work. Bookmarked.
»
Anònim ha dit…
Very best site. Keep working. Will return in the near future.
»
Anònim ha dit…
I find some information here.