El Nou Igualitarisme d'Anthony Giddens i Gosta Esping-Andersen

Image hosted by Photobucket.com

Ahir vaig assistir a la London School of Economics a la presentacio del nou llibre d'Anthony Giddens: The New Egalitarianism. Es un llibre important, editat per Policy Network, i ple de contribucions destacades de politics, sociolegs i economistes (Anne Power, Ulrich Beck o Julian le Grand per citar-ne alguns). Com va dir Giddens, no es nomes un llibre per Gran Bretanya, sino pensat per totes les economies industrialitzades. Prova d'aixo es el capitol inicial de Gosta Esping-Andersen, actualment professor a la UPF, i que probablement sigui la contribucio mes rellevant.

Anthony Giddens, a la presentacio, va posar l'emfasis en la igualtat d'oportunitats. Va explicar que l'Estat del Benestar ha de ser competible amb els mercats. Mes concretament, l'Estat del Benestar ha de ser compatible amb el dinamisme economic i empresarial i amb la creacio de llocs de treball. Es mes, l'Estat no pot assegurar el treball indefinit per a tothom. La responsabilitat individual i la formacio continuada son elements importants. Aixi, potser cal canviar de tendencia i fomentar politiques actives d'ocupacio com les de Suecia i menys la regulacio i prestacions indefinides per situacio d'atur.

Gosta Esping Andersen repassa al seu capitol el que ja us vaig explicar en dos posts anteriors (arrel d'una conferencia previa d'Esping Andersen) : Desigualtats Economiques i Socials I i Desigualtats Economiques i Socials II. Em perdonareu la vanitat, pero em sembla que em puc considerar el primer traductor al catala, aixo si, traductor lliure, del primer capitol dell llibre! En dues linies, Esping Andersen posa l'emfasis en la igualtat d'oportunitats per combatre l'herencia social i la falta de mobilitat intergeneracional, i subratlla sobretot la importancia d'igualar les oportunitats educatives dels dels primers estadis de formacio. Segons Esping Andersen, la manera com les variables culturals influencien les habilitats cognitives es un factor determinant d'ingressos o possibilitats vitals en el futur. Per aixo proposa una politica d'invertir en nens, subsidiar guarderies i promoure la incorporacio de la dona al mercat de treball com a objectius fonamentals.

Aixi doncs, Giddens i Esping-Andersen proposen un Estat del Benestar pel s.XXI menys basat en transferencies i redistribucio per se i mes basat en la qualitat dels serveis. Una altra aportacio rellevant es la del socioleg i economista Robert Walker sobre l'estudi de la pobresa i les desigualtats. Walker assenyala la necessitat d'analitzar la pobresa des d'un punt de vista dinamic i no nomes estatic. Per Walker, es important estudiar els factors de riscs que poden fer 'caure' algu en situacio de pobresa relativa. Aixi, Walker explica que podem dissenyar politiques publiques encaminades a paliar aquesta factors de risc. Altra vegada, la constatacio que aquests 'factors de risc' estan molt assimetricament destribuits entre la poblacio. Vellesa, divorcis, mares solteres amb fills o el fracas escolar son alguns d'aquests factors.

Vaig sortir de l'acte molt satisfet, aquest es un projecte coherent, transformador i perfectament valid per les societats complexes en les que vivim. Hi ha un espai clarissim per l'economia social de mercat acompanyada de bones politiques publiques. Es el projecte d'una esquerra social-liberal eclectica i rigurosa. Es veritat que Anthony Giddens representa mes aviat el centre-esquerra liberal pero Gosta Esping-Andersen prove de la tradicio socialdemocrata dels paisos escandinaus. La combinacio, doncs, es excel.lent. Suposo que el llibre es traduira ben aviat.

Comentaris

Miguel ha dit…
Podríem discutir "largo y tendido" sobre les idees d'en Giddens, i la veritat, pinta bé aquest llibre. Ja saps que sóc molt afeccionat a temes sobre l'Estat del Benestar. Crec que està bé que l'esquerra es renovi, y jo sóc el primer que hi creu en això, però hem d'anar amb compte amb com fem aquesta renovació. Quan t'assabentis de la traducció d'aquets llibre comunica-m'ho, Francesc. Veig que tens ocasió d'anar a conferències de molt nivell, me n'alegro... Bé, ens veiem dintre de poc. Salut!